Bsone
Image default
Zakelijk

Lees hier meer over de Roos van Leary uitleg

Hier meer over de Roos van Leary uitleg. Dit is een communicatiemodel dat beschrijft hoe gedrag en communicatie van een persoon van invloed zijn op het gedrag van anderen. Het model werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Timothy Leary en is gebaseerd op de theorie van behaviorisme. 

De Roos van Leary bestaat uit twee dimensies: dominantie versus submissie en vriendelijkheid versus vijandigheid. Deze dimensies vormen samen een cirkel, waarbij elk gedrag kan worden geplaatst op een bepaalde plek in de cirkel. 

Aan de ene kant van de cirkel staan gedragingen die gericht zijn op dominantie, zoals het uitoefenen van controle en het geven van opdrachten. Aan de andere kant staan gedragingen die gericht zijn op submissie, zoals het volgen van instructies en het toegeven aan de wensen van anderen. 

Uitleg over deze theorie 

Aan de ene kant van de cirkel staan ook gedragingen die gericht zijn op vijandigheid, zoals kritiek leveren en ruzie maken. Aan de andere kant staan gedragingen die gericht zijn op vriendelijkheid, zoals complimenten geven en samenwerken.

 De Roos van Leary kan gebruikt worden om te analyseren hoe communicatie verloopt tussen mensen. Bijvoorbeeld, als iemand dominant gedrag vertoont, zal de ander waarschijnlijk submissief gedrag vertonen. Als iemand vijandig gedrag vertoont, zal de ander waarschijnlijk defensief reageren. 

Door zich bewust te zijn van de positie van hun eigen gedrag in de cirkel van de Roos van Leary, kunnen mensen effectiever communiceren en conflicten vermijden. Door bijvoorbeeld meer vriendelijkheid en samenwerking te tonen, kan iemand de ander ook aanzetten tot dergelijk gedrag.

https://www.roosvanleary.com/roos-van-leary-uitleg/