Bsone
Image default
Financieel

19 voorwaarden die u moet kennen bij het vergelijken van persoonlijke leningen

Dit zijn de voorwaarden die u moet kennen voordat u een persoonlijke lening aangaat.

Hier zijn de voorwaarden die u moet kennen voordat u een persoonlijke lening afsluit.

Als u een persoonlijke lening aanvraagt, kan het lijken alsof de voorwaarden in een andere taal zijn geschreven. Om je te helpen, hier is een inleiding. Deze 19 voorwaarden voor persoonlijke leningen zullen uw woordenschat op peil brengen en u helpen de juiste beslissing te nemen.

1. Jaarlijks percentage (JKP)

Hoeveel u betaalt om geld te lenen in de loop van een jaar.

Bijvoorbeeld, een lening van € 1.000 met een JKP van 15% zou u € 150 kosten als u heeft een jaar lang geen betalingen gedaan. Dit is inclusief de rente en eventuele originatiekosten. Het JKP is een betere weergave van de kosten om te lenen dan de rente.

2. Automatisch betalen

Het proces waarbij een derde partij, zoals een kredietverstrekker, toegang krijgt tot uw bankrekening om een maandelijkse betaling op te nemen.

Automatisch betalen is ook bekend als ACH (Automatic Clearing House) .

3. Medeondertekenaar

Een kredietwaardige persoon die ermee instemt de wettelijke verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het terugbetalen van uw lening.

Als u niet over voldoende krediet, inkomen of andere kwalificaties beschikt om een persoonlijke lening op uw bezit, zullen sommige kredietverstrekkers u toestaan om een aanvraag in te dienen met een gezamenlijke aanvrager of medeondertekenaar.

Voor alle duidelijkheid, de meeste persoonlijke kredietverstrekkers staan geen medeondertekenaars toe. Als dit belangrijk voor je is, zoek er dan een die dat wel doet.

4. Kredietrapport

Een document waarin uw schuldverplichtingen en betalingsgegevens worden vermeld.

Negatieve kredietinformatie zoals afschrijvingen, incassorekeningen en juridische uitspraken kunnen ook op uw kredietrapport worden weergegeven.

Er zijn drie grote kredietbureaus die kredietrapporten bijhouden voor Amerikaanse consumenten: Equifax, Experian en TransUnion. Elk van deze drie kan worden gebruikt om een kredietrapport en een FICO®-score te genereren.

5. Debt-to-income (DTI)-ratio

Uw maandelijkse schuldverplichtingen (hypotheek/huur, autobetalingen, leningen, enz.) uitgedrukt als een percentage van uw inkomen vóór belastingen.

Als u bijvoorbeeld € 1.000 aan maandelijkse verplichtingen hebt en € 5.000 per maand vóór belastingen verdient, heeft u een DTI-ratio van 20%. Samen met uw krediet- en arbeidssituatie is uw DTI-ratio een van de belangrijkste factoren die kredietverstrekkers gebruiken om kredietnemers te kwalificeren.

6. Schuldenconsolidatie

Het combineren van verschillende schulden in één.

Als u bijvoorbeeld een persoonlijke lening krijgt en deze gebruikt om vier creditcards af te betalen, heeft u de lening gebruikt om uw creditcardschuld te consolideren.

7. Verzuim

Het niet voldoen aan uw terugbetalingsverplichtingen op een lening.

Als u in gebreke blijft (stopt met betalen) op een persoonlijke lening, kan de kredietverstrekker juridische stappen ondernemen om het resterende saldo te innen . Ze kunnen de schuld verkopen aan een incassobureau of u zelfs aanklagen.

8. FICO®-score

Het meest gebruikte kredietscoremodel.

Scores variëren van 300 tot 850, waarbij hogere scores beter zijn. Wanneer u een persoonlijke lening aanvraagt, is uw FICO®-score een van de belangrijkste factoren die een kredietverstrekker gebruikt om te beslissen of u moet worden goedgekeurd. Het bepaalt ook uw rentepercentage en andere leenvoorwaarden.

9. Vaste rente

Een rente die niet verandert gedurende de looptijd van de lening.

Stel bijvoorbeeld dat u een persoonlijke lening van vijf jaar krijgt met een rentepercentage van 8% . U betaalt gedurende de gehele looptijd van uw lening 8% rente over uw openstaande saldo. Dit in tegenstelling tot een variabele rente, die we hieronder bespreken. Wij snappen natuurlijk dat deze toelichting niet het hele begrip in een slag duidelijk maakt. om meer toelichting te krijgen verwijzen wij je door naar https://geldlenen-met-bkr.nl/. Het is namelijk belangrijk om een goed beeld te hebben van vaste rente. 

10. Hard kredietonderzoek

Een “officiële” kredietcontrole die op uw kredietrapport verschijnt en uw kredietscore kan beïnvloeden.

Een enkele aanvraag zal uw score waarschijnlijk niet met meer verlagen dan een paar punten. Een persoonlijke kredietverstrekker voert doorgaans een zachte controle uit tijdens het voorafgaande goedkeuringsproces, maar zal een hard onderzoek gebruiken wanneer u de lening aanvraagt.

11. Lening op afbetaling

Een schuld die u in een bepaald aantal termijnen aflost.

Als u bijvoorbeeld een persoonlijke lening krijgt met een aflossingstermijn van 60 maanden, is uw verplichting eindigt nadat u de 60e maandelijkse betaling van de lening heeft gedaan.

12. Rentepercentage

Het bedrag dat een kredietverstrekker u elk jaar in rekening brengt voor uitstaande schulden.

U kunt uw maandelijkse rentebetaling bepalen door uw uitstaande saldo te vermenigvuldigen met het rentepercentage en te delen door 12 Als u nog € 750 over heeft voor een lening met 10% rente, is uw maandelijkse betaling € 6,25 (€ 750 x 0,10 = € 75 / 12 = € 6,25). Hoe komen wij aan deze berekening? Bekijk https://bkrminilening.nl/ en wij helpen je verder. 

Het is vermeldenswaard dat deze betaling niet zou verminderen uw hoofdsaldo. U zou meer dan € 6,25 moeten betalen als u meer dan alleen rente wilt dekken.

13. Startvergoeding

Een vergoeding door een kredietverstrekker ter compensatie van het faciliteren van uw lening.

Startvergoeding kan worden uitgedrukt als een specifiek bedrag in dollars of een percentage van het geleende bedrag. Sommige persoonlijke kredietverstrekkers brengen geen opstartkosten in rekening. Als u een minder dan ideaal krediet heeft, is de kans groter dat u er een betaalt.

14. Boete voor vervroegde aflossing

Een vergoeding die wordt berekend als u uw lening vervroegd aflost.

Deze zijn zeldzaam in de sector van persoonlijke leningen. Maar ze bestaan wel, dus houd er rekening mee.

15. Herfinanciering

Nieuwe schuld verwerven om oude schulden te vervangen.

Mensen praten over consolidatie en herfinanciering door elkaar, maar ze zijn eigenlijk anders. U kunt meerdere schulden herfinancieren of slechts één. Als u bijvoorbeeld een creditcard heeft met een APR van 18% en een persoonlijke lening met een APR van 10% gebruikt om deze af te betalen, heeft u de schuld geherfinancierd.

16. Doorlopende schuld

Schuld zonder vaste aflossingsdatum.

Creditcards zijn een vorm van doorlopende schuld. Er is geen vaste terugbetalingsdatum voor een creditcard — het is een open-ended kredietlimiet die bestaat totdat u of de creditcarduitgever besluit deze stop te zetten.

17. Zachte kredietaanvraag

Een kredietcontrole die geen invloed heeft op uw kredietscore.

Zie het als een “sneak and peek” door een geldschieter om te zien of u aan hun kwalificaties voldoet. Bij persoonlijke leningen wordt over het algemeen een zachte kredietcontrole gebruikt tijdens het pre-goedkeuringsproces wanneer leners hun rentetarieven controleren.

18. Ongedekte lening

Een lening die niet wordt gedekt door een specifiek activum (bekend als ‘onderpand’).

Persoonlijke leningen en de meeste creditcards zijn ongedekte vormen van lenen. Een hypotheek is daarentegen een gedekte lening omdat deze wordt gedekt door de waarde van uw huis.

19. Variabele rentevoet

Een rentevoet die periodiek (meestal jaarlijks) wordt aangepast volgens een referentie-index.

Dit wordt ook wel een aanpasbare rente genoemd. Vaak zie je persoonlijke leningen die de prime rate als benchmark gebruiken. Als uw rentetarief bijvoorbeeld prime + 4% is en het primaire tarief 5% wanneer uw aanpassing plaatsvindt, verandert de rente van uw lening in 9%.

https://bkrminilening.nl/lening/2000-euro-lenen/