Bsone
Image default
Bedrijven

Waarom toegangscontrole gebruiken?

Een toegangscontrole beschermt in eerste instantie tegen een inbreuk op privacy, tegen hackers en tegen de diefstal van gegevens. Door middel van software toegangscontrole kunnen slechts bevoegde mensen toegang krijgen tot een bedrijf en gegevens van een bedrijf. Je kunt hiermee monitoren wie toegang heeft tot belangrijke documenten. Het doel van een software toegangscontrole is om de risico’s die een bedrijf loopt te beperken. Een toegangscontrole beschermt ook tegen onbevoegden die een pand proberen binnen te dringen. Dit soort toegangscontroles werken met behulp van badge- en kaartlezers. Slechts badge- en kaarthouders kunnen toegang krijgen om een pand binnen te treden. Een toegangscontrole is een onmisbaar onderdeel voor de gegevensbeveiliging van elk bedrijf.  

Een efficiënte werkwijze met behulp van tijdregistratie 

Tijdregistratie is ideaal als je een efficiënte werkwijze wilt hanteren. Met behulp van een tijdsregistratiesysteem kan je verschillende dingen doen. Om mee te beginnen kan iedere werknemer zijn/ haar werktijden registreren, verlof aanvragen en verzuim aangeven. Dit creëert een overzichtelijk beeld voor de werkgever. Door middel van een systeem als deze krijgt een werkgever echter ook de mogelijkheid om gemakkelijk een personeelsplanning te maken. Dit kan soms lastig zijn, omdat je moet weten welk personeel goed is in welke taak. De planningstool geeft de werkgever een overzichtelijk beeld. De werkgever krijgt te zien wanneer werknemers aan het werk zijn en welke taken zij al toebedeeld hebben gekregen. De werkgever kan bij het maken van een personeelsplanning bevestiging vragen aan werknemers.  

Tijdregistratie kan je overal doen 

Tijdregistratie kan tegenwoordig overal. GET heeft namelijk een mobiele app ontwikkeld. Dat betekent dat personeel overal kan in- en uitklokken. Het gebruik van een mobiele app is gebruiksgemak voor al het personeel. Met behulp van de mobiele app kan het personeel eenvoudig aangeven dat ze bijvoorbeeld ziek zijn. Verder kunnen ze snel kijken wat het rooster was. Indien ze vervanging regelen voor hun shift, kunnen ze dit gemakkelijk aangeven via de mobiele app. Ook wanneer personeel vanuit huis werkt wordt er een overzicht van de uren bijgehouden. Elke werknemer kan namelijk vanuit huis met behulp van de mobiele app eenvoudig in- en uitklokken. We leven immers in een tijd waarin het plotseling kan voorkomen dat we vanuit huis moeten werken. Via de mobiele app kunnen werknemers echter aangeven wanneer ze op kantoor komen werken. Een mobiele app als deze is daadwerkelijk erg efficiënt. Dit zorgt er namelijk voor dat alles heel soepel verloopt. Werknemers kunnen zonder enige inspanning te verrichten al hun administratieve zaken zelf regelen.  

 

https://www.get.nl/oplossingen/toegangscontrole/