Bsone
Image default
Industrie

Controlled environments en cleanrooms uitgelegd.

Wat is een controlled environment

Een gecontroleerde omgeving, ook wel een controlled environment genoemd, is een ruimte met nauwkeurig gereguleerde omgevingsfactoren. Een technische dienstverlener is betrokken bij het realiseren van deze controlled environments. Luchttemperatuur, temperatuur en vochtigheid worden geregeld om aan de operationele behoeften te voldoen, en het kritieke gebied is geïsoleerd van andere activiteiten binnen de faciliteit. Het niveau van deeltjes verontreiniging wordt niet gemeten en gecontroleerde omgevingen hoeven niet aan dezelfde hoge decontaminatie normen te voldoen als cleanrooms.

Wat zijn cleanrooms

Nu we weten wat een gecontroleerde omgeving is, kunnen we wat verder ingaan op de definitie van cleanrooms. Cleanrooms worden gebruikt om een ​​deeltjesvrije omgeving te creëren die vrij is van verontreinigingen zoals stof, schimmels en micro-organismen. Ze zijn eigenlijk een soort gecontroleerde omgeving en moeten nog steeds strenge milieucontrole en scheiding van externe omgevingen handhaven.

De omgevingscondities in de cleanroom moeten echter voldoen aan veel strengere voorschriften dan een controlled environment. Zo moeten cleanrooms voldoen aan bepaalde normen voor het acceptabele volume aan verontreinigende deeltjes in de lucht. Dit betekent dat gespecialiseerde filtratie- en reinigingstechnologie in verschillende mate moet worden toegepast, afhankelijk van de toepassing en industrie waarvoor de cleanroom wordt gebruikt.De mate van decontaminatie wordt bepaald op basis van de vereiste classificatie voor de industrie en toepassing. Cleanroom-normen komen uit verschillende bronnen en ISO normen. ISO 14644-1 stelt 9 classificaties vast voor deeltjes verontreiniging, waarbij klasse 1 het strengst is en klasse 9 het minst. Afhankelijk van de toepassing en industrie bepalen normen en regelgeving het niveau van acceptabele deeltjes per kubieke meter en de acceptabele grootte van die deeltjes, gemeten in micrometers.

Is er een verschil tussen controlled environments en cleanrooms?

Cleanrooms en controlled environments lijken erg veel op elkaar, maar de eisen waar de ruimtes aan moeten voldoen verschillen enorm. Waar gecontroleerde omgevingen grotendeels gefocust zijn op controle van factoren zoals luchtdruk en temperatuur, zijn de eisen voor cleanrooms veel strenger. Cleanrooms vereisen dezelfde omgeving controles plus decontaminatie en filtratie. Om deze reden vereisen cleanrooms een veel meer gespecialiseerd ontwerp en apparatuur, wat niet nodig is in een gecontroleerde omgeving.

https://www.kuijpers.nl/