Bsone
Image default
Zakelijke dienstverlening

Hoe Business Performance verbeterd kan worden

Performance management is een belangrijk onderdeel voor organisaties die continu willen verbeteren in een wereld waarin AI, big data en cloud computing steeds meer gemeengoed worden. Business Performance management is de afgelopen tijd niet wezenlijk veranderd, maar de contexten en methoden zijn nu fundamenteel anders. Prestatiemanagementprogramma’s kunnen door Tuuring worden geoptimaliseerd door duidelijkheid te verschaffen over wat voor hen belangrijk is.

Uitleg

Een organisatie die de aanpak van prestatiemanagement gebruikt, stelt doelen, streeft ernaar deze te bereiken en volgt de gevolgen om voortdurend te verbeteren. Prestatiemanagement is een vorm van organisatieontwikkeling die zorgt voor optimale prestaties. Om te beginnen wordt de huidige situatie beoordeeld; vervolgens worden doelen en competenties vastgesteld; de prestaties worden geëvalueerd, verbeterd en geïndexeerd; en tenslotte wordt een nieuwe situatie vastgesteld en een nieuwe fase ingeleid. Een AI-gestuurd prestatiebeheersysteem verzamelt gegevens, laat die door AI lopen om beslissingen te nemen en stuurt de juiste persoon naar de juiste hulp of selecteert de juiste kandidaat voor een baan. Algoritmes kunnen bijvoorbeeld iemand naar de juiste hulp sturen of de juiste kandidaat selecteren. Bovendien verwerft AI zelf kennis en is er weinig menselijke hulp nodig. Performance management is tegenwoordig cruciaal vanwege de schaalbaarheid, de transparantie en (vooral) de doorzichtigheid. Big data, waaronder het verzamelen van grootschalige gegevens, het verwerken ervan en het omzetten in actie, wordt prestatiebeheer genoemd. Prestatiebeheer en big data zijn twee delen van dezelfde puzzel. Bij het monitoren van het klantenvertrouwen, het verzamelen van feedback van klanten en het analyseren daarvan, gebruiken organisaties big data sets voor hun performance management programma’s, is slechts één voorbeeld van hoe organisaties big data sets gebruiken.

Einde

Prestatiebeheer is een proces waarbij organisaties streven naar voortdurende verbetering door doelstellingen vast te stellen, te werken aan de verwezenlijking ervan en de resultaten te evalueren. Digitaal prestatiebeheer kan worden gebruikt om het veranderingsproces in organisaties te ondersteunen. Big data verwijst naar het proces van het verzamelen van big data sets, het analyseren ervan, en het gebruiken van de resultaten om veranderingen aan te sturen. Op een nieuwe manier werken betekent gegevens delen en de waarde ervan vergroten. Prestatiebeheer moet zowel kwantitatief als kwalitatief worden geëvalueerd. Kom meer te weten over de mogelijkheden die Tuuring te bieden heeft.

https://tuuring.com/